3D интерфейсен измервателен сензор – WI-5000 серия

Серията позволява високоскоростно и прецизно измерване на 3D обекти, използвайки принципите на интерферометрията на бялата светлина. Сензорът поддържа широка гама от измервания от от разлика във височината и обем, до ширина и площ