AS серия. Сензори за измерване на положение с аналогов изход за работна във високотемпературна среда до 200⁰ C

Сензори измерващи отместването на металини обекти с висока прецизност (0,03% от F.S.), с токов или напреженов изход