EG серия. Сензори за позиция, разпознаващи мимални разминавания с висока прецизност

откриване на обекти във широк температурех обхват, множество различни сензорни глави, откриване на висок и нисък толеранс с един контролер.