EX-V – серия. Високо скоростни, прецизни дигитални индуктивни сензори за отместване.

Сензори със субмикронна резолюция, способни да отчитат с честота от 40КHz