LR-W серия. Самостоятелен сензор с възможност за пълен спектърен анализ на отразената светлина.

разпознаване на всякакви разлики в изгледа (цвят, повърхност)