SI-F серия. Спектрален интерферентен сензор с микро глава.

Това е първият в света подобен сензор с микроглава. С максимална точност на измерване в класа си и ниво на представяне, до сега смятано за невъзмпжно