SI-F80R серия. Спектрален интерферентен сензор за измерване на дебелина.

чрез използването на инфрачервен SLD измерването на дебелина в реално време – не е проблем